Stichting Green City Buzz

We hebben een beetje valsgespeeld. Green Value Creation is namelijk niet zomaar ontstaan. Geboren uit liefde en idealen zag in 2016 de stichting Green City Buzz het licht.
 
Die stichting werkt, denkt en herdenkt vanuit de groene overtuiging dat goed groen niet langer een luxe, maar een noodzakelijkheid is in een snel veranderende wereld. Extreme regenval en toenemende temperaturen, geluidsoverlast en ‘verstening’ van stedelijk gebied maken dat de stad en haar aangezicht schreeuwen om biodiversiteit en een leefklimaat dat ademt – letterlijk.
 

Een gezonde stad is een groene stad

Vanuit die overtuiging zet Green City Buzz zich in voor een groene leefomgeving, durable by design, en die verstrekkender is dan veel groenvoorziening nu is. Veel steden en organisaties zijn namelijk terughoudend in hun groeninvestering. Maar kijk naar Singapore, waar de zogeheten Garden City-aanpak niet alleen economische groei, maar ook het welzijn van de inwoners heeft bevorderd. Meer weten over de aanpak van Green City Buzz?
 

Aanpakkers met idealen

Die drive was zo overtuigend dat we al snel van meerdere kanten de vraag kregen om private projecten te realiseren. En daar was Green Value Creation. Dezelfde drive, dezelfde expertise en visie, maar nu concreet toegespitst op de private sector.